Mn2O3 - Manganese sesquioxide

MnO - Manganese oxide

Mn(NO3)2 - Manganese nitrate

Mn3O4 - Mangano manganic oxide

Manganese filter media

MnCl2 - Manganese chloride

MnCO3 - Manganese carbonate

EMD - Electrolytic manganese dioxide